Można być wiernym czemuś...

23 maj 2019

„Można być wiernym czemuś i można być wiernym komuś. Chodzi o to, by zachować zgodność między myślami, słowami i czynami, które są podporządkowane temu, co kocham, kogo kocham. Ewangelia uczy, że w wierze, a tym samym w wierności chodzi o kogoś, a nie tylko o coś. Nasza wiara jest relacją z drugą osobą, tym samym wierność także. Józef jest wierzący i wierny. To wielka wskazówka dla każdego z nas i pytanie o co, a raczej o kogo mi w życiu chodzi i czy moje myśli, słowa i czyny są zgodne, wierne moim wyborom i decyzjom”. o. Tomasz Nowak OP, „Mężczyzna na Bożą miarę”

Top