Owszem, męstwem jest przeciwstawienie się...

23 maj 2019

„Owszem, męstwem jest przeciwstawienie się ludzkim opiniom, ale śmiem twierdzić, że jeszcze większym męstwem jest przeciwstawienie się własnym opiniom, nadziejom i oczekiwaniom”. o. Tomasz Nowak OP, „Mężczyzna na Bożą miarę”

Top