Wartość osoby nieskończenie przewyższa...

01 październik 2018

„Wartość osoby nieskończenie przewyższa wartość przyjemności!” ks. Marek Dziewiecki

Top