Istnieje wiele sposobów wywierania pozytywnego wpływu...

21 czerwiec 2018

„Istnieje wiele sposobów wywierania pozytywnego wpływu na świat przez realizowanie swych życiowych pasji. Twój niepowtarzalny zestaw talentów, wiedzy i doświadczeń może predysponować cię do działalności biznesowej, służby publicznej, ewangelizacji, sztuki lub pracy w innych dziedzinach. Ważne, byś rozpoznał zdolności i pasje, które Bóg umieścił w twym sercu, i byś w zgodzie z nimi układał swoje życie, nawet jeśli nie rozumiesz w pełni, dokąd cię to zaprowadzi”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Top