Synonimem kapłaństwa jest jedno słowo:

01 maj 2018

„Synonimem kapłaństwa jest jedno słowo: Miłość. Nie niedoskonała miłość ludzi, ale Miłość, która stworzyła czas i przestrzeń, zawisła na Krzyżu, zmartwychwstała i obiecała, że nas nie opuści. Ta Miłość wychodzi dziś do świata przez ręce kapłanów”. Kapłaństwo – powołanie, https://www.youtube.com/watch?v=5aNpoJ2JxdY

Top