Walcz więc o tę kobietę, tak jak Ja walczyłem o ciebie...

01 maj 2018

„Walcz więc o tę kobietę, tak jak Ja walczyłem o ciebie, a Moja walka zaprowadziła Mnie na krzyż i tam zwyciężyłem. Bądź łagodny i dobry, abyś nie sprawiał jej przykrości”. List od Pana Boga do serca mężczyzny, https://www.youtube.com/watch?v=uRvCsfQyHts

Top