Pójdź tą drogą, którą dla ciebie przygotowałem...

01 maj 2018

„Pójdź tą drogą, którą dla ciebie przygotowałem, choć Moje drogi nie są takie, jak twoje. Poprowadzę cię do źródeł, gdzie się orzeźwisz i odpoczniesz. A choćbyś szedł ciemną doliną, nie lękaj się, gdyż Ja będę z tobą, tak jak zawsze jestem kiedy upadasz, kiedy się dźwigasz z upadku”. List od Pana Boga do serca mężczyzny, https://www.youtube.com/watch?v=uRvCsfQyHts

Top