Bóg pragnie, abyśmy były dla Niego piękne...

01 luty 2018

„Bóg pragnie, abyśmy były dla Niego piękne Jego pięknem odbitym w nas, abyśmy promieniały Nim tak, jak promieniała twarz Mojżesza po każdym spotkaniu z Bogiem”. Alina Wieja „Kobieta w ramionach Stwórcy”

Top