Mężczyźni są zupełnie inni niż my - kobiety.

03 styczeń 2018

„Mężczyźni są zupełnie inni niż my - kobiety. I nigdy nie będą rozbrzmiewali tak empatycznie, jakbyśmy tego pragnęły. Dlatego dobrze jest, aby oprócz męża, który mniej lub bardziej potrafi nas wysłuchać, mieć przyjaciółkę od serca, która nas zrozumie”. s. Anna Maria Pudełko

Top