Wielkość kobiecości nie ma związku z...

28 listopad 2017

„Wielkość kobiecości nie ma związku z gratyfikacjami o charakterze materialnym bądź próżnym działaniem na pokaz. Myślę, że wzorem autentycznej kobiety jest Najświętsza Maryja Panna, która przemawia prostotą i milczeniem. Słuchanie, modlitwa i dyskrecja dużo bardziej uwydatniają kobiecość niż inne cechy zewnętrzne i rzucające się w oczy”. Alessandra Ciattini Montanini

Top