Kiedy kobiecie udaje się połączyć życie duchowe z...

28 listopad 2017

„Kiedy kobiecie udaje się połączyć życie duchowe z tym, co robi — w rodzinie, w pracy lub na polu religijnym — osiąga wewnętrzną równowagę i pogodę ducha, które są widoczne również na zewnątrz”. Alessandra Ciattini Montanini

Top