Słuchaj Boga.

06 listopad 2017

„Słuchaj Boga. Tego, co mówi do ciebie na temat twojej trudnej sytuacji czy problemu. Nie izoluj Go od tego, co przeżywasz. On pragnie, byś prosiła Go o Jego ingerencję i Jego rozwiązanie”. Alina Wieja „Kobieta w ramionach Stwórcy”

Top