Bóg oczekuje z naszej strony...

06 listopad 2017

„Bóg oczekuje z naszej strony właściwej postawy serca. On swoją obietnicę zawsze wypełni, ale my musimy wypełnić naszą część zadania”. Alina Wieja „Kobieta w ramionach Stwórcy”

Top