Akceptacja ze strony innych ludzi...

17 październik 2017

„Akceptacja ze strony innych ludzi lub jej brak nie może decydować o sensie naszego istnienia”. Alina Wieja „Kobieta w ramionach Stwórcy”

Top