Trud pracy nad sobą...

02 listopad 2023
„Trud pracy nad sobą jest właśnie budowaniem miłości”. Wanda Półtawska, „Eros et iuventus!”

Top