Bóg prosi Cię o...

02 sierpień 2022
„Bóg prosi Cię o Twoje serce. Oddaj Mu je takie, jakie jest. Czy nie wiesz, że wszystko co ufnie składamy w Boże ręce zamienia się w dobro i piękno?” św. Franciszek Salezy

Top