Do żon: Gdy małżonek...

02 czerwiec 2021
Do żon: „Gdy małżonek chce używać prezerwatywy, to strona niezgadzająca się na nią, ma moralny obowiązek zaznaczyć wyraźnie swój sprzeciw dla takiej formy współżycia. Ważne jest, aby małżonek usłyszał wyraźny, negatywny komunikat, że takiego sposobu współżycia druga strona nie tylko nie chce podejmować, ale że się jemu sprzeciwia. Nie chodzi tu o manifestację gniewu, radykalną odmowę współżycia, ale o korzystanie z prawa każdego człowieka, także katolika, do mówienia o swoich odczuciach i poglądach nawet wtedy, gdy nie podobają się one drugiej stronie czy w pewien sposób ją ranią. Katolik ma prawo wyraźnie sprzeciwić się czemuś, co mu przeszkadza w życiu, mieć swoje preferencje i wymagania odnośnie do współżycia seksualnego. Mówienie o trudnych sprawach jest uczciwsze, niż unikanie drażliwego tematu i zamiatanie śmieci pod dywan. Gdy po tak jasnym sprzeciwie małżonek dalej dąży do współżycia z użyciem prezerwatywy, mamy już do czynienia z sytuacją nieliczenia się z wolą drugiej strony, wywieraniem presji, a może nawet i przymusu”. „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”, Ksawery Knotz OFM Cap

Top