Musimy czerpać poczucie naszej...

01 wrzesień 2020
„Musimy czerpać poczucie naszej wartości od Jezusa. Należąc do Niego, przyodziewamy się w Jego prawość, czujemy się kochani i akceptowani; stajemy się stałymi odbiorcami Jego wiernej miłości i łaski”. Gary Morland

Top