Nie byłam autentyczną chrześcijanką...

16 wrzesień 2019

„Zrozumiałam, że nie byłam autentyczną chrześcijanką, ponieważ nie żyłam Ewangelią do końca. Teraz chcę uczynić tę wspaniałą księgę jedynym celem mego życia...” bł. Chiara 'Luce' Badano

Top