Nasze pokolenie próbuje udowodnić...

16 wrzesień 2019

„Nasze pokolenie non stop próbuje udowodnić, że kobiety mogą robić to co mężczyźni. Po drodze gubimy naszą wyjątkowość, bo nie stworzono nas tak samo i nie po to, by być identycznymi, lecz by stać się wszystkim tym, czym oni być nie mogą. Lwica nie próbuje być lwem. W swojej potędze i czujności niczym mu nie ustępuje, ale nie jest nim. Świat potrzebuje więcej uprzejmych, współczujących, wiernych, czystych, wytrwałych kobiet o sercach pełnych ciepła. Bądź jedną z nich”. Audrey Roloff

Top