Miłość męża i żony to siła...

02 wrzesień 2019

„Miłość męża i żony to siła, która ma moc zjednoczenia na nowo naszych społeczeństw”. św. Jan Chryzostom

Top