Każda kobieta potrzebuje...

02 wrzesień 2019

„Każda kobieta potrzebuje ojcowskiej miłości, chociaż nie każda mogła jej doświadczyć w relacji z ziemskim ojcem. Tę potrzebę może zaspokoić jedynie miłość Boga Ojca. W Jego oczach jesteśmy tak cenne, jak piękna perła, która powstaje z ziarnka piasku”. Anna Cieślar

Top