Zadaniem każdej kobiety jest troska o rozwijanie...

01 październik 2018

„Zadaniem każdej kobiety jest troska o rozwijanie własnej kobiecości, swej szczególnej wrażliwości na miłość, na Boga i na człowieka oraz rozwijanie swej zdolności do tego, by wprowadzać innych ludzi w świat Bożej miłości i prawdy”. Ks. Marek Dziewiecki, Szczęśliwe małżeństwo i trwała rodzina

Top