Maryja prowadzi skróconą drogą do świętości...

01 październik 2018

„Maryja prowadzi skróconą drogą do świętości, ale tylko Ona ją zna i tylko Ona ma od Boga łaskę, że może cię nią poprowadzić”. Ks. Dominik Chmielewski, Sekret Kecharitomene

Top