Przechodząc przez różne traumatyczne doświadczenia...

21 czerwiec 2018

„Przechodząc przez różne traumatyczne doświadczenia, czy przeżywając w życiu różne rozczarowania, nigdy nie izoluj się od Boga i od ludzi. Oczywiście, nastąpi weryfikacja tego, na kim możemy polegać, ale zasadą jest, by nie pozostać w trudnej sytuacji bez wsparcia grupy przyjaciół, ludzi życzliwych. Dlatego przynależność do wspólnoty, kościoła jest tak bardzo ważna, bo w chwili próby tam przede wszystkim mamy szukać i otrzymać pomoc, wsparcie emocjonalne, a nade wszystko duchowe”. Alina Wieja „Kobieta w ramionach Stwórcy”

Top