Konkretne sytuacje uczą nas...

21 czerwiec 2018

„Konkretne sytuacje uczą nas, że naszej wartości nie określa zajmowane stanowisko w pracy ani fakt, czy przełożony nas lubi czy nie, ale cena, jaką Bóg zapłacił za nasze życie – cena krwi Jezusa Chrystusa. Dla Niego każdy człowiek jest kimś bezcennym, bez względu na okoliczności. W Bogu też mogę oczekiwać rzeczy niemożliwych z ludzkiego punktu widzenia. W najbardziej ciemnym tunelu On zawsze przychodzi ze swoim światłem i nowym rozwiązaniem”. Alina Wieja „Kobieta w ramionach Stwórcy”

Top