Naszym prawdziwym źródłem bezpieczeństwa...

21 czerwiec 2018

"Naszym prawdziwym źródłem bezpieczeństwa ma być Bóg, a nie zakład pracy, pracodawca czy nawet najbliższa, kochająca osoba lub okoliczności. To Bóg trzyma nasze życie w swoim ręku, On zna je całe i w swoim Słowie zapewnia, że w Nim może zostać zabezpieczona każda nasza potrzeba”. Alina Wieja „Kobieta w ramionach Stwórcy”

Top