Uczuciowość dominująca w psychice kobiety

19 czerwiec 2018

01.07.2018 r.

„Uczuciowość dominująca w psychice kobiety zakłada w niej bogate "życie wewnętrzne" (w sensie psychicznym), większą wrażliwość na sztukę, kolorystykę, obrazy, kwiaty, piękno”. Tadeusz Jakubowski

Top