Jeśli ktoś cię zrani, błogosław w modlitwie tę osobę...

05 czerwiec 2018

„Jeśli ktoś cię zrani, błogosław w modlitwie tę osobę, która cię skrzywdziła. Proś, by poznała ona Boga. Gdy jesteś w towarzystwie, w którym się kogoś obmawia, nie bierz w tym udziału lub wypowiadaj dobre, mądre słowa w danej sprawie”. Alina Wieja „Kobieta w ramionach Stwórcy”

Top