Nasze serce jest głównym sztabem...

05 czerwiec 2018

„Nasze serce jest głównym sztabem dowodzenia w trudnych doświadczeniach. Przechowuj w sercu Słowo Boże, by nie zrobić złych kroków, by wypełnić Jego wskazówki. Twoje serce może z wiarą oczekiwać Bożej ingerencji i tego, że On uruchomi swoje zasoby dobra i pośle zastępy aniołów, które będą cię strzegły. Bóg chce wyposażyć cię w Jego moc i całe Jego zaplecze do zwycięstwa i obrony dobra w twoim życiu oraz twoich najbliższych, na których ci zależy”. Alina Wieja „Kobieta w ramionach Stwórcy”

Top