Nie zgadzaj się na zło...

05 czerwiec 2018

„Nie zgadzaj się na zło i nie dawaj złu dostępu do siebie i swoich najbliższych!” Alina Wieja „Kobieta w ramionach Stwórcy”

Top