Każda z nas może przynieść radość Ojcu w Niebie...

01 maj 2018

„Każda z nas może przynieść radość Ojcu w Niebie poprzez postawę wierności i zabiegania o Jego pokój w najtrudniejszych okolicznościach. Nie możemy rezygnować z dobra dla naszego domu. To od nas zależy, czy zaplanujemy czas modlitwy i czytania Słowa Bożego w domu, z mężem, z dziećmi, czy zachęcimy innych do dobrych kroków”. Alina Wieja „Kobieta w ramionach Stwórcy”

Top