Joanna Mrozik

Joanna Mrozik

piątek, 28 październik 2016 11:51

Po co Jezus wyszedł na górę?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 12 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Po co Jezus wyszedł na górę? („aby się modlić”)

2. Jak długo Jezus się modlił? („całą noc spędził na modlitwie do Boga”)

3. Po co lud przyszedł do Jezusa? („aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia”)

4. Co robił tłum i dlaczego? („tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich”)

piątek, 28 październik 2016 11:50

Co rzekli Jezusowi faryzeusze?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 13, 31 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekli Jezusowi faryzeusze? („Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić”)

2. Co odpowiedział im Jezus? („idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro”)

3. O czym jeszcze pouczył Jezus? („powiadam wam, nie ujrzycie Mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie”)

piątek, 28 październik 2016 11:49

O co spytano Jezusa?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 13, 22 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytano Jezusa? („Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”)

2. Co odpowiedział Jezus? („usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli”)

3. Kto będzie pierwszy, a kto ostatni? („są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”)

piątek, 28 październik 2016 11:48

O co spytał Jezus?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 13, 18 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytał Jezus? („do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać?”)

2. Co odpowiedział? („podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie (…) Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło”)

piątek, 28 październik 2016 11:47

Jaka kobieta była w synagodze?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 13, 10 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jaka kobieta była w synagodze? („od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochyła i w żaden sposób nie mogła się wyprostować”)

2. Co rzekł do niej Jezus? („Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy”)

3. Co zrobił Jezus? („włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga”)

4. Jak zareagował lud? („lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego”)

piątek, 28 październik 2016 11:46

Kto przyszedł do świątyni, aby się modlić?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 18, 9 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto przyszedł do świątyni, aby się modlić? („faryzeusz, a drugi celnik”)

2. Jak modlił się faryzeusz? („zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”)

3. Jak modlił się celnik? („nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”)

4. O czym pouczył Jezus? („kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”)

piątek, 28 październik 2016 11:45

O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 13, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”)

2. Co rzekł pewien człowiek do ogrodnika? („już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je”)

3. Co odparł ogrodnik? („Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc”)

piątek, 28 październik 2016 11:44

Co Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 54 - 59) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii? („Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?”)

2. O czym jeszcze pouczył Jezus? („gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego”)

piątek, 28 październik 2016 11:43

Po co przyszedł Jezus?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 49 - 53) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Po co przyszedł Jezus? („Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął”)

2. O co spytał Jezus i jakiej odpowiedzi udzielił? („Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam”)

piątek, 28 październik 2016 11:43

Co nakazuje Jezus w dzisiejszej Ewangelii?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 39 - 48) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co nakazuje Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”)

2. Co będzie działo się z tym, komu wiele dano? („od tego wiele wymagać się będzie”)

3. Co będzie się działo z tym, komu wiele zlecono? („tym więcej od niego żądać będą”)

Top