Leszek Tarasewicz

Leszek Tarasewicz

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. (J 2,1-11)

 

Rozmyślaj teraz nad przeczytanym Słowem... Mogą Ci w tym pomóc następujące pytania:

  1. Co odbywało się w Kanie Galilejskiej? Na co w Biblii wskazuje obraz uczty? Jaką ucztę przygotowuje dla mnie codziennie Jezus? Jak w niej uczestniczę w niedzielę (lub częściej)? Jaką ucztę ma dla mnie w w wieczności? Czy jest ona celem i nadzieją mojego życia na ziemi? Jak się do niej przygotowuję?

  2. Jak zachowuje się Maryja w czasie wesela? Jakiej pomocy – patrząc analogicznie - udziela mi jako Matka Kościoła? Czy dostrzegam Jej dyskretną troskę o mnie jako członka Kościoła? Jak na nią odpowiadam? Czy mam z Nią relację? Jak ona wygląda? Czy liczę na Jej pomoc w kwestii owocnego przeżywania uczty Eucharystycznej/niebieskiej?

  3. Co było głównym celem cudu Jezusa? Co było celem sugestii Maryi (którą dała Jezusowi), skoro doprowadziła ona do cudu? Co jest celem mojego życia? Na czyją pomoc mogę liczyć, bym swoje życie coraz bardziej ukierunkowywał na urzeczywistnianie się w nim chwały Bożej?

 

Podziękuj za natchnienia, którymi obdarował Cię Bóg w czasie tego rozmyślania. Teraz „idź i czyń” to, co włożył w Twe serce!

poniedziałek, 01 czerwiec 2020 12:03

Słowa Jezusa czasem doprowadzają...

Słowa Jezusa czasem doprowadzają słuchaczy do histerii, ale to dlatego, że to słowa Jezusa Łk 6, 11 „Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi”.
poniedziałek, 01 czerwiec 2020 12:03

Słowa Jezusa czasem doprowadzają...

Słowa Jezusa czasem doprowadzają słuchaczy do histerii, ale to dlatego, że to słowa Jezusa Łk 6, 11 „Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi”.
poniedziałek, 01 czerwiec 2020 12:03

- Panie doktorze bolą...

- Panie doktorze bolą mnie sztuczne zęby, które mi pan wstawił.
- A nie mówiłem, że będą jak prawdziwe?
Ps. W każdej sytuacji jest jakieś słowo pocieszenia.
poniedziałek, 01 czerwiec 2020 12:03

Poszukiwanie nowych dróg, które...

Poszukiwanie nowych dróg, które chce pokazywać nam Bóg, wobec zaproszenia do działania, domaga się od nas otwartości. ks. Rafał Jarosiewicz
poniedziałek, 01 czerwiec 2020 12:03

Dziecko nie jest twoim...

Dziecko nie jest twoim przeciwnikiem, ale darem. ks. Rafał Jarosiewicz
poniedziałek, 01 czerwiec 2020 12:03

Dziecko nie jest twoim...

Dziecko nie jest twoim przeciwnikiem, ale darem. ks. Rafał Jarosiewicz
poniedziałek, 01 czerwiec 2020 12:03

Zachęcam zaś was, bracia,...

„Zachęcam zaś was, bracia, przez imię Pana naszego, Jezusa Pomazańca, aby to samo mówiliście wszyscy, i nie były w was rozłamy, (aby) byliście zaś wydoskonaleni w tej samej myśli i w tym samym mniemaniu. Zostało ujawnione bowiem mi o was, bracia moi, przez (tych) Chloe, że spory w was są. Mówię zaś to, że każdy (z) was mówi: Ja jestem Pawła; Ja zaś Apollona; Ja zaś Kefasa; Ja zaś Pomazańca. Rozczłonkowany jest Pomazaniec? Czy Paweł został ukrzyżowany za was, lub w imię Pawła zostaliście zanurzeni? Dziękuję [Bogu], że nikogo (z) was zanurzyłem z wyjątkiem Kryspusa i Gajusa, aby nie ktoś powiedział, że w moje imię zostaliście zanurzeni. Zanurzyłem zaś także Stefanasa dom; w końcu nie wiem, czy kogoś innego zanurzyłem. Nie bowiem wysłał mię Pomazaniec zanurzać, ale głosić dobrą nowinę, nie przez mądrość słowa, aby nie został uczyniony pustym krzyż Pomazańca”. (Do Koryntian I 1, 10 – 17)
poniedziałek, 01 czerwiec 2020 12:03

All these devoted themselves...

„All these devoted themselves with one accord to prayer, together with some women, and Mary the mother of Jesus, and his brothers”. (Acts 1, 14)
poniedziałek, 01 czerwiec 2020 12:03

2 Księga Samuela 12, 15 - 17

Natan udał się potem do swego domu. Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi żona Uriasza, tak iż ciężko zachorowało. 16 Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy post, a wróciwszy do siebie, całą noc leżał na ziemi. 17 Dostojnicy jego domu, podszedłszy do niego, chcieli podźwignąć go z ziemi: bronił się jednak; w ogóle z nimi nie jadał".
Strona 1 z 450

Top