Młodzi mówią dlaczego odchodzą z Kościoła. Jeden ze sposobów, aby to zmienić. - ks. Rafał Jarosiewicz

12 sierpień 2020

Top