Paciorek odmówiłem, na Mszyczce byłem, na tackę dałem... - ks. Rafał Jarosiewicz

12 sierpień 2020

Top