Mt 20, 1 - 16 a

19 wrzesień 2020

Mt 20, 1 - 16 a

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

 
Z dzisiejszego Słowa wyciągam jedno - najważniejsze dla mnie jako człowieka przesłanie miłości i miłosierdzia Jezusa - niezależnie, o której godzinie (czytaj: po jak długim czasie) przyjdę do Niego, to On - Bóg - zawsze ma dla mnie 100%. Zawsze chce wybaczyć i odpuścić - tak na maksa, w stu procentach dać człowiekowi swoją miłość. Jezus po prostu czeka na człowieka ze swoją niezmierzoną miłością, bo chce mu ją dać. Tak właśnie kocha.
Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty tak bardzo mnie kochasz, że mnie nie skreślasz i zawsze czekasz na mnie, niezależnie jak długo i z jak daleka idę.
 
 
 

Top