Trochę więcej o Bogu (504)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Bóg chciał, aby stworzenia były zróżnicowane, dobre, współzależne i uporządkowane? Zob. KKK 353

Czy wiesz, że Kościół czci aniołów, którzy pomagają mu w jego ziemskiej pielgrzymce i opiekują się wszystkimi ludźmi? Zob. KKK 352

Czy wiesz, że aniołowie otaczają Chrystusa, swego Pana i służą Mu w szczególny sposób w wypełnianiu Jego zbawczej misji wobec ludzi? Zob. KKK 351

Czy wiesz, że aniołowie są stworzeniami duchowymi, które nieustannie wielbią Boga i służą Jego zbawczym zamysłom wobec innych stworzeń? Zob. KKK 350

Czy wiesz, że zachowywanie przykazań jest odpowiedzią na mądrość i wolę Boga wyrażoną w dziele stworzenia? Zob. KKK 348

Czy wiesz, że stworzenie zostało powołane do istnienia ze względu na Szabat, a więc kult i adorację Boga? Zob. KKK 347

Czy wiesz, że człowiek ze swojej strony powinien szanować prawa, które Stwórca wpisał w swoje dzieło? Zob. KKK 346

Czy wiesz, że Bóg nadał stworzeniu podstawę i prawa, które pozostają trwałe, na których wierzący będzie mógł oprzeć się z ufnością i które będą dla niego znakiem i rękojmią niezachwianej wierności Przymierza Bożego? Zob. KKK 346

Czy wiesz, że istnieje solidarność między wszystkimi stworzeniami, wynikająca z faktu, że wszystkie one mają tego samego Stwórcę i wszystkie są skierowane ku Jego chwale? Zob. KKK 344

Czy wiesz, że człowiek jest szczytem dzieła stworzenia? Zob. KKK 343

Strona 5 z 26
Top