Trochę więcej o Bogu (269)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Pismo święte zawiera słowo Boże, a ponieważ jest natchnione, jest prawdziwie słowem Bożym? Zob. KKK 135

Czy wiesz, że Kościół szczególnie usilnie wzywa też wszystkich wiernych, aby przez częste czytanie Pism Bożych osiągali najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa? Zob. KKK 133

Czy wiesz, że słowem Pisma skutecznie żywi się oraz święcie umacnia także posługa słowa, to jest kaznodziejstwo, nadto katecheza i wszelkie nauczanie chrześcijańskie, w którym homilia liturgiczna powinna zajmować naczelne miejsce? Zob. KKK 132

Czy wiesz, że tak wielka w słowie Bożym zawiera się moc i potęga, że staje się ono dla Kościoła podstawą i siłą żywotną, a dla dzieci Kościoła umocnieniem wiary, pokarmem duszy, czystym i trwałym źródłem życia duchowego? Zob. KKK 131

Czy wiesz, że Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym? Zob. KKK 129

Czy wiesz, że Nowy Testament wymaga, by był czytany w świetle Starego? Zob. KKK 129

Czy wiesz, że Kościół już w czasach apostolskich, a potem wytrwale w swojej Tradycji, wyjaśniał jedność planu Bożego w dwóch Testamentach za pośrednictwem typologii, która rozpoznaje w dziełach Bożych Starego Testamentu figury tego, czego Bóg dokonał w pełni czasów w Osobie swego wcielonego Syna? Zob. KKK 128

Czy wiesz, że nie ma takiej nauki, która byłaby większa, lepsza, cenniejsza czy wspanialsza niż czytanie Ewangelii? Zob. KKK 127

Czy wiesz, że Ewangelia w poczwórnej formie zajmuje w Kościele wyjątkowe miejsce? Zob. KKK 127

Czy wiesz, że autorzy święci spisali cztery Ewangelie, wybierając niektóre z wielu wiadomości przekazywanych ustnie albo już na piśmie, niektóre podając syntetycznie albo wyjaśniając stosownie do sytuacji Kościołów? Zob. KKK 126

Strona 5 z 14
Top