Trochę więcej o Bogu (453)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Jezus domaga się dziecięcego zawierzenia Opatrzności Ojca niebieskiego, który troszczy się o najmniejsze potrzeby swoich dzieci? Zob. KKK 305

Czy wiesz, że troska Opatrzności Bożej jest konkretna i bezpośrednia; obejmuje sobą wszystko, od rzeczy najmniejszych aż do wielkich wydarzeń świata i historii? Zob. KKK 303

Czy wiesz, że Bożą Opatrznością nazywamy zrządzenia, przez które Bóg prowadzi swoje stworzenie do doskonałości? Zob. KKK 302

Czy wiesz, że stworzenie ma właściwą sobie dobroć i doskonałość, ale nie wyszło całkowicie wykończone z rąk Stwórcy i jest stworzone „w drodze” do ostatecznej doskonałości, którą ma dopiero osiągnąć i do której Bóg je przeznaczył? Zob. KKK 302

Czy wiesz, że uznanie pełnej zależności od Stwórcy jest źródłem mądrości i wolności, radości i ufności? Zob. KKK 301

Czy wiesz, że po stworzeniu Bóg nie pozostawia stworzenia samemu sobie? Zob. KKK 301

Czy wiesz, że Bóg jest nieskończenie większy od wszystkich swoich dzieł? Zob. KKK 300

Czy wiesz, że stworzenie jest chciane przez Boga jako dar przeznaczony dla człowieka, jako dziedzictwo jemu dane i powierzone? Zob. KKK 299

Czy wiesz, że nasz rozum, uczestnicząc w świetle Rozumu Bożego, może zrozumieć to, co Bóg mówi nam przez stworzenie? Zob. KKK 299

Czy wiesz, że ponieważ Bóg stwarza w sposób mądry, stworzenie jest uporządkowane? Zob. KKK 299

Strona 5 z 23
Top