Trochę więcej o Bogu (508)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że papież Paweł VI uważał za wielki katechizm naszych czasów Sobór Watykański II? Zob. KKK 10

Czy wiesz, że w Jezusie i przez Jezusa Bóg powołuje ludzi, aby stali się dziedzicami Jego szczęśliwego życia? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że święci biskupi i teolodzy: św. Piotr Kanizjusz, św. Karol Boromeusz, św. Turybiusz z Mongrovejo i św. Robert Bellarmin przyczynili się do publikacji wielu katechizmów? Zob. KKK 9

Czy wiesz, że z inicjatywy Soboru Trydenckiego powstał Katechizm Rzymski, który nosi także jego imię i stanowi dzieło o wielkim znaczeniu jako kompendium nauki chrześcijańskiej? Zob. KKK 9

Czy wiesz, że Bóg w każdym czasie i każdym miejscu jest bliski człowiekowi? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Sobór Trydencki w swoich dekretach postawił katechezę na pierwszym miejscu? Zob. KKK 9

Czy wiesz, że od katechezy zależy nie tylko rozprzestrzenianie się Kościoła w świecie i jego wzrost liczebny, ale jeszcze bardziej jego rozwój wewnętrzny i jego zgodność z zamysłem Bożym? Zob. KKK 7

Czy wiesz, że posługa katechetyczna czerpie wciąż nową moc z soborów? Zob. KKK 9

Czy wiesz, że Ojcowie Kościoła poświęcają katechezie ważną część swojej posługi? Zob. KKK 8

Czy wiesz, że katecheza jest ściśle złączona i związana z całym życiem Kościoła? Zob. KKK 7

Top