Trochę więcej o Bogu (474)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że katecheza jest wychowywaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych; obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawane na ogół w sposób systematyczny i całościowy w celu wprowadzenia wierzących w palenie życia chrześcijańskiego? Zob. KKK 5

Czy wiesz, że Bóg chce zjednoczenia wszystkich ludzi w Kościele? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że katecheza ma wychowywać, kształtować i budować Ciało Chrystusa? Zob. KKK 4

Czy wiesz, że wszelkie wysiłki podjęte były w tym celu, aby ludzie przez wiarę mieli życie w Jego imię? Zob. KKK 4

Czy wiesz, że Bóg stworzył człowieka w sposób całkowicie wolny, zamysłem czystej dobroci? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że bardzo wcześnie nazwano katechezą całość wysiłków podejmowanych w Kościele, by formować uczniów i pomagać ludziom wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym?  Zob. KKK 4

Czy wiesz, że dobrowolna odpowiedź Chrystusowi powoduje przynaglenie do głoszenia Ewangelii? Zob. KKK 3

Czy wiesz, że Syn Boży – Jezus został wysłany przez Ojca, aby zrealizować plan zjednoczenia ludzkości w jednym Kościele? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że skarb przekazywany przez Apostołów ma być ofiarowany przez wiarę, przeżywaną we wspólnocie braterskiej oraz celebrowany w liturgii i w modlitwie? Zob. KKK 3

Czy wiesz, że wszyscy wierzący w Chrystusa są powołani do przekazywania go (skarbu) z pokolenia na pokolenie? Zob. KKK 3

Strona 24 z 24
Top