Trochę więcej o Bogu (324)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Bóg pozostaje zawsze wierny sobie i swoim obietnicom? Zob. KKK 212

Czy wiesz, że Bóg jest jedyny; poza Nim nie ma innych bogów? Zob. KKK 212

Czy wiesz, że Jezus, oddając swoje życie, by wyzwolić nas z grzechu, objawi, że On sam nosi imię Boże? Zob. KKK 211

Czy wiesz, że Bóg objawia, że jest „bogaty w miłosierdzie”, aż do dnia swojego jedynego Syna? Zob. KKK 211

Czy wiesz, że imię Boże „Ja Jestem” lub „On Jest” wyraża wierność Boga, który mimo niewierności ludzkiego grzechu i kary, na jaką człowiek zasługuje, zachowuje „swą łaskę w tysięczne pokolenie”? Zob. KKK 211

Czy wiesz, że ponieważ jednak Bóg jest święty, może przebaczyć człowiekowi, który uznaje przed Nim, że jest grzesznikiem? Zob. KKK 208

Czy wiesz, że wobec przyciągającej i tajemniczej obecności Boga człowiek odkrywa swoją małość? Zob. KKK 208

Czy wiesz, że Bóg, który objawia swoje imię jako „Ja Jestem”, objawia się jako Bóg, który jest zawsze przy swoim ludzie, aby go zbawić? Zob. KKK 207

Czy wiesz, że objawiając swoje imię, Bóg objawia równocześnie swoją wierność, która nie ma ani początku, ani końca i obejmuje zarówno przeszłość, jak i przyszłość? Zob. KKK 207

Czy wiesz, że Bóg jest Bogiem ojców; Tym, który wzywał i prowadził patriarchów w ich wędrówkach; że jest Bogiem wiernym i miłosiernym, który pamięta o nich i o swoich obietnicach? Zob. KKK 205

Strona 3 z 17
Top