Trochę więcej o Bogu (360)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

 Czy wiesz, że wiara katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając substancji? Zob. KKK 266

Czy wiesz, że przez łaskę chrztu „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” jesteśmy wzywani do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej, tu na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w światłości wiecznej? Zob. KKK 265

Czy wiesz, że Duch Święty pochodzi od Ojca jako pierwszego źródła, a – przez wieczny dar Ojca dla Syna – wspólnie od Ojca i Syna? Zob. KKK 264

Czy wiesz, że posłanie Ducha Świętego przez Ojca w imieniu Syna i przez Syna „od Ojca” objawia, że jest On z Ojcem i Synem tym samym jedynym Bogiem? Zob. KKK 263

Czy wiesz, że Wcielenie Syna Bożego objawia, że Bóg jest wiecznym Ojcem i że Syn jest współistotny Ojcu, czyli że On jest w Nim i z Nim tym samym jedynym Bogiem? Zob. KKK 262

Czy wiesz, że tylko jedyny Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty? Zob. KKK 261

Czy wiesz, że tajemnica Trójcy Świętej stanowi centralną tajemnicę wiary i życia chrześcijańskiego? Zob. KKK 261

Czy wiesz, że już teraz jesteśmy wezwani, by być mieszkaniem Najświętszej Trójcy? Zob. KKK 260

Czy wiesz, że celem ostatecznym całej ekonomii Bożej jest wejście stworzeń do doskonałej jedności Trójcy Świętej? Zob. KKK 260

Czy wiesz, że kto idzie za Chrystusem, czyni to, ponieważ Ojciec go pociąga, a Duch porusza? Zob. KKK 259

Strona 2 z 18
Top