Trochę więcej o Bogu (504)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama? Zob. KKK 402

Czy wiesz, że ukonstytuowany w stanie świętości, człowiek był przeznaczony do pełnego przebóstwienia przez Boga w chwale? Zob. KKK 398

Czy wiesz, że popełniając pierwszy grzech człowiek przedłożył siebie nad Boga, a przez to wzgardził Bogiem? Zob. KKK 398

Czy wiesz, że człowiek nadużywając swojej wolności, okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu? Zob. KKK 397

Czy wiesz, że drzewo „poznania dobra i zła” przywołuje symbolicznie nieprzekraczalną granicę, którą człowiek jako stworzenie powinien w sposób wolny uznać i z ufnością szanować? Zob. KKK 396

Czy wiesz, że od początku pierwsi uczniowie zapałali pragnieniem głoszenia Chrystusa? Zob. KKK 425

Czy wiesz, że człowiek, stworzenie duchowe, może przeżywać tę przyjaźń z Bogiem tylko jako dobrowolne poddanie się Bogu? Zob. KKK 396

Czy wiesz, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i ukonstytuował go w swojej przyjaźni? Zob. KKK 396

Czy wiesz, że dopuszczenie przez Boga działania Szatana jest wielką tajemnicą? Zob. KKK 395

Czy wiesz, że chociaż Szatan działa w świecie przez nienawiść do Boga i Jego Królestwa w Jezusie Chrystusie, a jego działanie powoduje wielkie szkody – natury duchowej, a pośrednio nawet natury fizycznej – dla każdego człowieka i dla społeczeństwa, działanie to jest dopuszczone przez Opatrzność Bożą, która z mocą i zarazem łagodnością kieruje historią człowieka i świata? Zob. KKK 395

Strona 2 z 26
Top