Trochę więcej o Bogu (268)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że wierzymy nie w formuły, ale w rzeczywistości, które one wyrażają i których wiara pozwala nam „dotknąć”? Zob. KKK 170

Czy wiesz, że ponieważ Kościół jest naszą Matką, jest także nauczycielem naszej wiary? Zob. KKK 169

Czy wiesz, że zbawienie pochodzi od jednego Boga? Zob. KKK 169

Czy wiesz, że od Kościoła przez chrzest otrzymujemy wiarę i nowe życie w Chrystusie? Zob. KKK 168

Czy wiesz, że Kościół wierzy, jako pierwszy i w ten sposób prowadzi, karmi i podtrzymuje naszą wiarę? Zob. KKK 168

Czy wiesz, że przez swoją wiarę przyczyniasz się do podtrzymania wiary innych? Zob. KKK 166

Czy wiesz, że każdy wierzący jest jakby ogniwem w wielkim łańcuchu wierzących oraz, że nie można wierzyć, jeśli nie będzie nas umacniała wiara innych? Zob. KKK 166

Czy wiesz, że nasza miłość do Jezusa i ludzi skłania nas do mówienia innym o naszej wierze? Zob. KKK 166

Czy wiesz, że wierzący otrzymał wiarę od innych i powinien ją przekazywać innym? Zob. KKK 166

Czy wiesz, że nikt nie może wierzyć sam, tak jak nikt nie może żyć sam. Zob. KKK 166

Strona 2 z 14
Top