Trochę więcej o Bogu (452)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że człowiek jest powołany do dania Bogu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie może za niego dać? Zob. KKK 357

Czy wiesz, że człowiek przez łaskę jest powołany do przymierza ze swoim Stwórcą? Zob. KKK 357

Czy wiesz, że człowiek, ponieważ został stworzony na obraz Boży, posiada godność osoby: nie jest tylko czymś, ale kimś? Zob. KKK 357

Czy wiesz, że tylko człowiek jest wezwany do uczestniczenia w życiu Bożym przez poznanie i miłość? Zob. KKK 356

Czy wiesz, że człowiek jest na ziemi jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał ze względu na nie samo? Zob. KKK 356

Czy wiesz, że poszanowanie praw wpisanych w stworzenie i związków wynikających z natury rzeczy jest zasadą mądrości i podstawą moralności? Zob. KKK 354

Czy wiesz, że człowiek, a przez niego całe stworzenie, jest przeznaczone do chwały Bożej? Zob. KKK 353

Czy wiesz, że Bóg przeznaczył wszystkie stworzenia materialne dla dobra rodzaju ludzkiego? Zob. KKK 353

Czy wiesz, że Bóg chciał, aby stworzenia były zróżnicowane, dobre, współzależne i uporządkowane? Zob. KKK 353

Czy wiesz, że Kościół czci aniołów, którzy pomagają mu w jego ziemskiej pielgrzymce i opiekują się wszystkimi ludźmi? Zob. KKK 352

Strona 2 z 23
Top