Trochę więcej o Bogu (324)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że prawdy przez Boga objawione, zawarte i przedłożone na piśmie w księgach świętych, zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego? Zob. KKK 105

Czy wiesz, że Bóg jest Autorem Pisma świętego? Zob. KKK 105

Czy wiesz, że w Piśmie świętym Kościół nieustannie znajduje swój pokarm i swoją moc? Zob. KKK 104

Czy wiesz, że Kościół nie przestaje ukazywać wiernym Chleba życia branego ze stołu Słowa Bożego i Ciała Chrystusa? Zob. KKK 103

Czy wiesz, że Kościół zawsze czcił Pismo święte, podobnie jak czci Ciało Pana? Zob. KKK 103

Czy wiesz, że przez wszystkie słowa Pisma świętego Bóg wypowiada tylko jedno Słowo, swoje jedyne Słowo, w którym wypowiada się cały? Zob. KKK 102

Czy wiesz, że Bóg, zstępując w swej dobroci, by objawić się ludziom, przemawia do nich ludzkimi słowami? Zob. KKK 101

Czy wiesz, że zadanie autentycznej interpretacji słowa Bożego zostało powierzone samemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, papieżowi i biskupom pozostającym z nim w komunii? Zob. KKK 100

Czy wiesz, że dzięki nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary cały Lud Boży nieustannie przyjmuje dar Objawienia Bożego, wnika w nie coraz głębiej i coraz pełniej nim żyje? Zob. KKK 99

Czy wiesz, że Kościół w swojej doktrynie, w życiu i kulcie przedłuża i przekazuje wszystkim pokoleniom wszystko, czym jest i w Kogo wierzy? Zob. KKK 98

Strona 10 z 17
Top