Trochę więcej o Bogu (416)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że wiara może być wystawiona na próbę? Zob. KKK 164

Czy wiesz, że mimo, że wiara jest pełna światła dzięki Temu, w którego wierzymy, to często jest ona przeżywana w ciemności? Zob. KKK 164

Czy wiesz, że wiara jest początkiem życia wiecznego? Zob. KKK 163

Czy wiesz, że wiara pozwala nam już w sposób uprzedzający doznawać radości i światła wizji uszczęśliwiającej, będącej celem naszej ziemskiej wędrówki? Zob. KKK 163

Czy wiesz, że aby żyć, wzrastać i wytrwać w wierze aż do końca, musimy karmić ją słowem Bożym oraz prosić Pana, aby przymnażał nam wiary? Zob. KKK 162

Czy wiesz, że wiara jest bezinteresownym darem, którego Bóg udziela człowiekowi? Zob. KKK 162

Czy wiesz, że ponieważ bez wiary nie można podobać się Bogu i dojść do udziału w Jego synostwie, nikt nie może być bez niej usprawiedliwiony ani nie otrzyma życia wiecznego, jeśli nie wytrwa w niej do końca? Zob. KKK 161

Czy wiesz, że wiara w Jezusa Chrystusa i w Tego, który Go posłał dla naszego zbawienia, jest konieczna do otrzymania tego zbawienia? Zob. KKK 161

Czy wiesz, że fakt wiary z samej swej natury jest dobrowolny? Zob. KKK 160

Czy wiesz, że nikogo nie wolno przymuszać do przyjęcia wiary wbrew jego woli? Zob. KKK 160

Strona 10 z 21
Top