Trochę więcej o Bogu (477)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Bóg posyłając w pełni czasów swojego jedynego Syna i Ducha miłości, objawia w sposób najpełniejszy swoją wewnętrzną tajemnicę: On sam jest wieczną wymianą miłości – Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a nas przeznaczył do udziału w tej wymianie? Zob. KKK 221

Czy wiesz, że miłość jest samą istotą Boga? Zob. KKK 221

Czy wiesz, że miłość Boża jest wieczysta? Zob. KKK 220

Czy wiesz, że miłość Boga będzie zwyciężać nawet największe niewierności? Zob. KKK 219

Czy wiesz, że Bóg miłuje swój lud bardziej niż oblubieniec swoją oblubienicę? Zob. KKK 219

Czy wiesz, że Boża miłość jest mocniejsza niż miłość matki do swoich dzieci? Zob. KKK 219

Czy wiesz, że tylko Bóg, który stworzył niebo i ziemię, może sam dać prawdziwe poznanie wszystkich rzeczy stworzonych w ich relacji do Niego? Zob. KKK 216

Czy wiesz, że Prawda Boga jest Jego mądrością, która kieruje całym porządkiem stworzenia i rządzenia światem? Zob. KKK 216

Czy wiesz, że początkiem grzechu i upadku człowieka było kłamstwo kusiciela, który doprowadził do zwątpienia w słowo Boga, w Jego życzliwość i wierność? Zob. KKK 215

Czy wiesz, że Bóg jest samą Prawdą i Jego słowa nie mogą mylić? Zob. KKK 215

Strona 10 z 24
Top