Trochę więcej o Bogu (269)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że święta Tradycja i Pismo święte wypływają z tego samego Bożego źródła, zespalają się jakby w jedno i zmierzają do jednego celu? Zob. KKK 80

Czy wiesz, że święta Tradycja i Pismo święte ściśle łączą się z sobą i przenikają? Zob. KKK 80

Czy wiesz, że Duch Święty, dzięki któremu żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, doprowadza wierzących do całej prawdy i sprawia, że słowo Chrystusa przebywa w nich obficie? Zob. KKK 79

Czy wiesz, że Bóg który kiedyś przemówił, bezustannie rozmawia z Oblubienicą swego umiłowanego Syna? Zob. KKK 79

Czy wiesz, że udzielanie się Ojca, którego dokonał On przez swoje Słowo w Duchu Świętym, pozostaje obecne i aktywne w Kościele? Zob. KKK 79

Czy wiesz, że wypowiedzi świętych Ojców wskazują na ożywczą obecność tej Tradycji, której bogactwo przenika działanie i życie wierzącego i modlącego się Kościoła? Zob. KKK 78

Czy wiesz, że przez Tradycję Kościół w swej doktrynie, w życiu i kulcie przedłuża i przekazuje wszystkim pokoleniom wszystko, czym jest i w kogo wierzy? Zob. KKK 78

Czy wiesz, że to żywe przekazywanie, wypełniane w Duchu Świętym, jest nazywane Tradycją w odróżnieniu od Pisma świętego, z którym jednak jest ściśle powiązane? Zob. KKK 78

Czy wiesz, że przepowiadanie apostolskie, które w sposób szczególny zawarte jest w księgach natchnionych, ma być ciągle zachowywane aż do wypełnienia się czasu? Zob. KKK 77

Czy wiesz, że aby Kościół zawsze przechowywał Ewangelię żywą i nienaruszoną, Apostołowie pozostawili biskupów jako swoich następców, przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie? Zob. KKK 77

Top