Trochę więcej o Bogu (356)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Pismo święte i Ciało Pańskie karmią całe życie chrześcijańskie i kierują nim? Zob. KKK 141

Czy wiesz, że Stary i Nowy Testament wyjaśniają się wzajemnie; obydwa są prawdziwym słowem Bożym? Zob. KKK 140

Czy wiesz, że Stary Testament przygotowuje Nowy, a Nowy wypełnia Stary? Zob. KKK 140

Czy wiesz, że jedność obu Testamentów wynika z jedności zamysłu Boga i Jego Objawienia? Zob. KKK 140

Czy wiesz, że cztery Ewangelie zajmują centralne miejsce, ponieważ ich ośrodkiem jest Jezus Chrystus? Zob. KKK 139

Czy wiesz, że Kościół przyjmuje i czci jako natchnione 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu? Zob. KKK 138

Czy wiesz, że Bóg jest Autorem Pisma świętego, inspirującym jego ludzkich autorów? Zob. KKK 136

Czy wiesz, że Pismo święte zawiera słowo Boże, a ponieważ jest natchnione, jest prawdziwie słowem Bożym? Zob. KKK 135

Czy wiesz, że Kościół szczególnie usilnie wzywa też wszystkich wiernych, aby przez częste czytanie Pism Bożych osiągali najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa? Zob. KKK 133

Czy wiesz, że słowem Pisma skutecznie żywi się oraz święcie umacnia także posługa słowa, to jest kaznodziejstwo, nadto katecheza i wszelkie nauczanie chrześcijańskie, w którym homilia liturgiczna powinna zajmować naczelne miejsce? Zob. KKK 132

Top