Trochę więcej o Bogu (416)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że objawiając swoje imię, Bóg objawia równocześnie swoją wierność, która nie ma ani początku, ani końca i obejmuje zarówno przeszłość, jak i przyszłość? Zob. KKK 207

Czy wiesz, że Bóg jest Bogiem ojców; Tym, który wzywał i prowadził patriarchów w ich wędrówkach; że jest Bogiem wiernym i miłosiernym, który pamięta o nich i o swoich obietnicach? Zob. KKK 205

Czy wiesz, że Bóg objawiał się swemu ludowi stopniowo i pod różnymi imionami, ale objawienie imienia Bożego dane Mojżeszowi w teofanii płonącego krzewu, na początku Wyjścia z Egiptu i Przymierza na Synaju, okazało się objawieniem podstawowym dla Starego i Nowego Przymierza? Zob. KKK 204

Czy wiesz, że wiara w Ducha Świętego, który jest Panem i Ożywicielem, nie wprowadza żadnego podziału w jedynym Bogu? Zob. KKK 202

Czy wiesz, że wyznanie, że Jezus jest Panem, jest właściwością wiary chrześcijańskiej? Zob. KKK 202

Czy wiesz, że sam Jezus potwierdza, że Bóg jest jedynym Panem i że należy Go miłować „całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”? Zob. KKK 202

Czy wiesz, że Bóg jest Jedyny; nie ma innego Boga jak tylko jedyny? Zob. KKK 200

Czy wiesz, że cały Symbol wiary mówi o Bogu, a jeśli mówi również o człowieku i o świecie, to czyni to w odniesieniu do Boga? Zob. KKK 199

Czy wiesz, że „Wierzę w Boga” to pierwsze stwierdzenie wyznania wiary i jest także ze wszystkich najbardziej podstawowe? Zob. KKK 199

Czy wiesz, że Credo zaczyna się od Boga Ojca, ponieważ Ojciec jest pierwszą Osobą Boską Trójcy Świętej? Zob. KKK 198

Strona 8 z 21
Top