Trochę więcej o Bogu (477)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że posłanie Ducha Świętego przez Ojca w imieniu Syna i przez Syna „od Ojca” objawia, że jest On z Ojcem i Synem tym samym jedynym Bogiem? Zob. KKK 263

Czy wiesz, że Wcielenie Syna Bożego objawia, że Bóg jest wiecznym Ojcem i że Syn jest współistotny Ojcu, czyli że On jest w Nim i z Nim tym samym jedynym Bogiem? Zob. KKK 262

Czy wiesz, że tylko jedyny Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty? Zob. KKK 261

Czy wiesz, że tajemnica Trójcy Świętej stanowi centralną tajemnicę wiary i życia chrześcijańskiego? Zob. KKK 261

Czy wiesz, że już teraz jesteśmy wezwani, by być mieszkaniem Najświętszej Trójcy? Zob. KKK 260

Czy wiesz, że celem ostatecznym całej ekonomii Bożej jest wejście stworzeń do doskonałej jedności Trójcy Świętej? Zob. KKK 260

Czy wiesz, że kto idzie za Chrystusem, czyni to, ponieważ Ojciec go pociąga, a Duch porusza? Zob. KKK 259

Czy wiesz, że kto oddaje chwałę Ojcu, czyni to przez Syna w Duchu Świętym? Zob. KKK 259

Czy wiesz, że całe życie chrześcijańskie jest komunią z każdą z Osób Bożych, bez jakiegokolwiek ich rozdzielenia? Zob. KKK 259

Czy wiesz, że cała ekonomia Boża, dzieło zarazem wspólne i osobowe, pozwala poznać właściwości Osób Bożych oraz Ich jedną naturę? Zob. KKK 259

Strona 8 z 24
Top