Trochę więcej o Bogu (324)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Nowy Testament wymaga, by był czytany w świetle Starego? Zob. KKK 129

Czy wiesz, że Kościół już w czasach apostolskich, a potem wytrwale w swojej Tradycji, wyjaśniał jedność planu Bożego w dwóch Testamentach za pośrednictwem typologii, która rozpoznaje w dziełach Bożych Starego Testamentu figury tego, czego Bóg dokonał w pełni czasów w Osobie swego wcielonego Syna? Zob. KKK 128

Czy wiesz, że nie ma takiej nauki, która byłaby większa, lepsza, cenniejsza czy wspanialsza niż czytanie Ewangelii? Zob. KKK 127

Czy wiesz, że Ewangelia w poczwórnej formie zajmuje w Kościele wyjątkowe miejsce? Zob. KKK 127

Czy wiesz, że autorzy święci spisali cztery Ewangelie, wybierając niektóre z wielu wiadomości przekazywanych ustnie albo już na piśmie, niektóre podając syntetycznie albo wyjaśniając stosownie do sytuacji Kościołów? Zob. KKK 126

Czy wiesz, że Apostołowie po wniebowstąpieniu Pana to, co On powiedział i czynił, przekazali słuchaczom w pełniejszym zrozumieniu, którym cieszyli się, pouczeni chwalebnymi wydarzeniami życia Jezusa oraz światłem Ducha Prawdy oświeceni? Zob. KKK 126

Czy wiesz, że Kościół stanowczo utrzymuje, że cztery Ewangelie, których historyczność bez wahania stwierdza, podają wiernie to, co Jezus, Syn Boży, żyjąc wśród ludzi, dla wiecznego ich zbawienia rzeczywiście uczynił i czego uczył aż do dnia, w którym został wzięty do nieba. Zob. KKK 126

Czy wiesz, że w formowaniu Ewangelii można wyróżnić trzy etapy: Życie i nauczanie Jezusa, Tradycja ustna oraz Spisanie Ewangelii? Zob. KKK 126

Czy wiesz, że Ewangelie są sercem całego Pisma świętego, ponieważ stanowią główne świadectwo o życiu i nauczaniu Wcielonego Słowa, naszego Zbawiciela? Zob. KKK 125

Czy wiesz, że centralnym przedmiotem pism Nowego Testamentu jest Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży, Jego czyny, nauczanie, męka i uwielbienie, jak również początki Jego Kościoła pod działaniem Ducha Świętego? Zob. KKK 124

Strona 8 z 17
Top