Trochę więcej o Bogu (265)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Urząd Nauczycielski Kościoła w pełni angażuje władzę otrzymaną od Chrystusa, gdy definiuje dogmaty, to znaczy, gdy w formie zobowiązującej lud chrześcijański do nieodwołalnego przylgnięcia przez wiarę przedkłada prawdy zawarte w Objawieniu Bożym lub kiedy proponuje w sposób definitywny prawdy mające z nim konieczny związek? Zob. KKK 88

Czy wiesz, że Urząd Nauczycielski Kościoła z nakazu Bożego i przy pomocy Ducha Świętego pobożnie słucha słowa Bożego, święcie strzeże i wiernie wykłada? Zob. KKK 86

Czy wiesz, że Urząd Nauczycielski Kościoła nie jest ponad słowem Bożym, lecz jemu służy, nauczając jedynie tego, co zostało przekazane? Zob. KKK 86

Czy wiesz, że zadanie autentycznego wyjaśniania słowa Bożego, spisanego bądź przekazanego w Tradycji, zostało powierzone samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa, to znaczy biskupom w komunii z następcą Piotra, Biskupem Rzymu? Zob. KKK 85

Czy wiesz, że opierając się na świętym depozycie wiary, cały lud święty zjednoczony wokół swoich pasterzy trwa nieustannie w nauce Apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwie, tak iż w trzymaniu się przekazanej wiary, w jej praktykowaniu i wyznawaniu pojawia się szczególna jednomyślność przełożonych i wiernych? Zob. KKK 84

Czy wiesz, że święty depozyt wiary (depositum fidei), zawarty w świętej Tradycji i Piśmie świętym, został powierzony przez Apostołów całemu Kościołowi? Zob. KKK 84

Czy wiesz, że różne tradycje stanowią szczególne formy, przez które wielka Tradycja wyraża się stosownie do różnych miejsc i różnych czasów? Zob. KKK 83

Czy wiesz, że są różne tradycje? Zob. KKK 83

Czy wiesz, że sam Nowy Testament poświadcza proces żywej Tradycji? Zob. KKK 83

Czy wiesz, że Tradycja o której tu mówimy, pochodzi od Apostołów i przekazuje to, co oni otrzymali z nauczania i przykładu Jezusa, oraz to, czego nauczył ich Duch Święty? Zob. KKK 83

Strona 8 z 14
Top