Trochę więcej o Bogu (477)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że celem ostatecznym stworzenia jest to, by Bóg, Stwórca wszystkiego, stał się w końcu wszystkim we wszystkich, troszcząc się równocześnie o swoją chwałę i naszą szczęśliwość? Zob. KKK 294

Czy wiesz, że chwałą Boga jest to, by realizowało się ukazywanie i udzielanie Jego dobroci, ze względu na które został stworzony świat? Zob. KKK 294

Czy wiesz, że Bóg nie może mieć żadnego innego motywu do stworzenia poza swoją miłością i swoją dobrocią? Zob. KKK 293

Czy wiesz, że podstawową prawdą, której Pismo Święte i Tradycja nie przestają nauczać i wysławiać, głosi, że „świat został stworzony dla chwały Bożej”? Zob. KKK 293

Czy wiesz, że stwórcze działanie Syna i Ducha Świętego zapowiadane w Starym Testamencie, a objawione w Nowym Przymierzu, nierozdzielnie zespolone z działaniem Ojca, jest jasno potwierdzone przez regułę wiary Kościoła? Zob. KKK 292

Czy wiesz, że istnienie Boga Stwórcy można poznać w sposób pewny z Jego dzieł, dzięki światłu rozumu ludzkiego, chociaż to poznanie często jest zaciemnione i zniekształcone przez błąd? Zob. KKK 286

Czy wiesz, że Bóg okazuje swoją wszechmoc, odwracając nas od naszych grzechów i przez łaskę przywracając nas na nowo do swojej przyjaźni? Zob. KKK 277

Czy wiesz, że najdoskonalszym wzorem wiary jest Dziewica Maryja? Zob. KKK 273

Czy wiesz, że w zmartwychwstaniu i wywyższeniu Chrystusa Ojciec działaniem swojej potęgi i siły okazał przemożny ogrom mocy względem nas wierzących? Zob. KKK 272

Czy wiesz, że Bóg Ojciec objawił swoją wszechmoc w sposób najbardziej tajemniczy w dobrowolnym uniżeniu i w zmartwychwstaniu swego Syna, przez które zwyciężył zło? Zob. KKK 272

Strona 7 z 24
Top