Trochę więcej o Bogu (416)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Kościół posługuje się pojęciem „substancja”, by określić Boski Byt w jego jedności, pojęciem „osoba” lub „hipostaza”, by określić Ojca, Syna i Ducha Świętego w tym, czym rzeczywiście różnią się między sobą, a pojęciem „relacja”, by określić fakt, że rozróżnienie Osób Boskich opiera się na Ich wzajemnym odniesieniu do siebie? Zob. KKK 252

Czy wiesz, że objawiona prawda o Trójcy Świętej znajduje swój wyraz w chrzcielnej regule wiary, sformułowanej w przepowiadaniu, katechezie i modlitwie Kościoła? Zob. KKK 249

Czy wiesz, że objawiona prawda o Trójcy Świętej znalazła się od początku u źródeł żywej wiary Kościoła, przede wszystkim za pośrednictwem chrztu? Zob. KKK 249

Czy wiesz, że wiara apostolska dotycząca Ducha Świętego została ogłoszona przez drugi sobór powszechny w Konstantynopolu w 381 roku? Zob. KKK 245

Czy wiesz, że posłanie Osoby Ducha po uwielbieniu Jezusa objawia w pełni tajemnicę Trójcy Świętej? Zob. KKK 244

Czy wiesz, że Duch Święty zostaje posłany do Apostołów i do Kościoła, zarówno przez Ojca w imieniu Syna, jak i osobiście przez Syna po Jego powrocie do Ojca? Zob. KKK 244

Czy wiesz, że Duch Święty jest objawiony jako odrębna Osoba Boska w relacji do Jezusa i do Ojca? Zob. KKK 243

Czy wiesz, że podczas pierwszego soboru powszechnego w Nicei, w 325 r., Kościół wyznał, że Syn jest współistotny Ojcu, czyli, że jest z Nim jednym Bogiem? Zob. KKK 242

Czy wiesz, że Bóg przekracza ludzkie rozróżnienie płci – nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, jest Bogiem? Zob. KKK 239

Czy wiesz, że Bóg jest pierwszym początkiem wszystkiego i transcendentnym autorytetem oraz, że równocześnie jest dobrocią i miłującą troską obejmującą wszystkie swoje dzieci? Zob. KKK 239

Strona 6 z 21
Top