Trochę więcej o Bogu (265)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że trzecim z kryteriów interpretacji Pisma świętego, odpowiadającej Duchowi, który je natchnął jest uwzględnianie analogii wiary, czyli spójności prawd wiary między sobą i w całości planu Objawienia? Zob. KKK 114

Czy wiesz, że Kościół nosi w swojej Tradycji żywą pamięć słowa Bożego, a Duch Święty przekazuje mu duchową interpretację Pisma świętego? Zob. KKK 113

Czy wiesz, że Pismo święte jest bardziej wypisane na sercu Kościoła niż na pergaminie? Zob. KKK 113

Czy wiesz, że drugim z kryteriów interpretacji Pisma świętego, odpowiadającej Duchowi, który je natchnął jest czytanie Pisma świętego w żywej Tradycji całego Kościoła? Zob. KKK 113

Czy wiesz, że Pismo święte zostało otwarte po męce, by ci, którzy je teraz rozumieją, wiedzieli i rozeznawali, w jaki sposób powinny być interpretowane proroctwa? Zob. KKK 112

Czy wiesz, że przed męką serce Chrystusa było zamknięte, ponieważ Pismo święte było niejasne? Zob. KKK 112

Czy wiesz, że serce Chrystusa oznacza Pismo święte, które ukazuje serce Chrystusa? Zob. KKK 112

Czy wiesz, że jakkolwiek bardzo są zróżnicowane księgi, które tworzą Pismo święte, to jest ono jednak jedno ze względu na jedność Bożego zamysłu, którego Jezus Chrystus jest ośrodkiem i sercem? Zob. KKK 112

Czy wiesz, że jednym z kryteriów interpretacji Pisma świętego, odpowiadającej Duchowi, który je natchnął jest zwracanie uwagi przede wszystkim na treść i jedność całego Pisma świętego? Zob. KKK 112

Czy wiesz, że Pismo święte powinno być odczytywane i objaśniane w tym samym Duchu, w którym zostało napisane? Zob. KKK 111

Strona 6 z 14
Top