Trochę więcej o Bogu (477)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Aniołowie i ludzie – stworzenia rozumne i wolne – muszą zdążać do swego ostatecznego przeznaczenia przez wolny wybór? Zob. KKK 311

Czy wiesz, że stworzenie, uczynione z nicości mocą, mądrością i dobrocią Bożą, nie może niczego osiągnąć, jeśli jest oddzielone od swego początku, ponieważ stworzenie bez Stwórcy ginie? Zob. KKK 308

Czy wiesz, że Bóg daje swoim stworzeniom nie tylko istnienie, lecz także godność samodzielnego działania, bycia przyczynami i zasadami wzajemnie dla siebie oraz współdziałania w ten sposób w wypełnianiu Jego zamysłu? Zob. KKK 306

Czy wiesz, że Bóg jest niezależnym Władcą swego zamysłu? Zob. KKK 306

Czy wiesz, że Jezus domaga się dziecięcego zawierzenia Opatrzności Ojca niebieskiego, który troszczy się o najmniejsze potrzeby swoich dzieci? Zob. KKK 305

Czy wiesz, że troska Opatrzności Bożej jest konkretna i bezpośrednia; obejmuje sobą wszystko, od rzeczy najmniejszych aż do wielkich wydarzeń świata i historii? Zob. KKK 303

Czy wiesz, że Bożą Opatrznością nazywamy zrządzenia, przez które Bóg prowadzi swoje stworzenie do doskonałości? Zob. KKK 302

Czy wiesz, że stworzenie ma właściwą sobie dobroć i doskonałość, ale nie wyszło całkowicie wykończone z rąk Stwórcy i jest stworzone „w drodze” do ostatecznej doskonałości, którą ma dopiero osiągnąć i do której Bóg je przeznaczył? Zob. KKK 302

Czy wiesz, że uznanie pełnej zależności od Stwórcy jest źródłem mądrości i wolności, radości i ufności? Zob. KKK 301

Czy wiesz, że po stworzeniu Bóg nie pozostawia stworzenia samemu sobie? Zob. KKK 301

Strona 6 z 24
Top