Czy wiesz, że prezbiterzy...

02 styczeń 2021
Czy wiesz, że prezbiterzy swoją świętą misję sprawują przede wszystkim w kulcie eucharystycznym, a zwłaszcza w Uczcie eucharystycznej, w której działając w osobie Chrystusa i głosząc Jego misterium, łączą modlitwy wiernych z ofiarą Tego, który jest ich Głową? Zob. KKK 1566

Top