Czy wiesz, że w...

04 październik 2019
Czy wiesz, że w odpuszczaniu grzechów kapłani i sakramenty są tylko narzędziami, poprzez które nasz Pan, Jezus Chrystus, jedyny sprawca i dawca zbawienia, gładzi nasze nieprawości i udziela nam łaski usprawiedliwienia? Zob. KKK 987

Top