Czy wiesz, że Chrystus...

04 październik 2019
Czy wiesz, że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu posłał swoich Apostołów, by w Jego imię głosili nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom? Zob. KKK 981

Top